Workshops 2023

Photopolymer Printmaking Course

Working with printmaking art is a way to reproduce an image. It also has other possibilities. You can print it in different ways, see the picture’s development through a series of proofs, process with different colours, collage etc.

The course contains, in theory and practice, basics and principles for photo-based printmaking with photopolymer film on copper plate. It also includes a shorter orientation of other copper printmaking techniques.

The photopolymer technique involves transferring a photo to a printing plate. which is coloured and printed as a regular gravure in a copper printing press. You can work with your photos in digital form, or work with digital camera / mobile in place.

Review of image editing programs, equipment, materials and places of purchase. Prerequisites are neither an obstacle nor a must. Material is included in the fee.

Course period: 28 July at 18:00-21:00, 29-30 July at 09:00-16:00

Fee: 3 700 SEK

Educator: Kåre Holgerson

Registration: eva.larsson@torsas.se

Fotobaserad grafik – Fotopolymergrafik

Att arbeta med konstgrafiskt tryck är ett sätt att mångfaldiga en bild. Det har också andra möjligheter. Man kan trycka den på olika vis, se bildens utveckling genom en serie provtryck, bearbeta med olika färg, collage med mera.

Detta är en kurs som går igenom, i teori och praktik, grunder och principer för fotobaserad grafik med fotopolymerfilm på kopparplåt. Det ingår också en kortare orientering av andra koppartryckstekniker.

Tekniken med fotopolymer går ut på att överföra ett foto till en tryckplåt. som färgas in och trycks som ett vanligt djuptryck i en koppartryckspress. Du får arbeta med dina foton i digital form, eller arbetar med digitalkamera / mobil på plats.

Genomgång av bildredigeringsprogram, utrustning, material och inköpsställen. Förkunskaper är varken ett hinder eller ett måste. Ett grundmaterial av plåtar, polymer, oh-film, tryckpapper och färg ingår i workshopen.

Kurstid: 28 juli klockan 18:00-21:00, 29-30 juli klockan 09:00-16:00

Avgift: 3 700 kronor

Lärare: Kåre Holgerson, konstnär. Utbildad i grafik på Hovedskous målarskola i Göteborg. Koordinator på Kulturmagasinet. Ett flertal separat- och samlingsutställningar.

Anmälan: eva.larsson@torsas.se